Menu

Pomoc

Bez odsetek

Prawo do odstąpienia od umowy: zgodnie z punktem 19 Duńskiej Umowy Kredytowej, możesz odwołać umowę kredytową w ciągu 14 dni. Termin ten jest liczony od dnia podpisania umowy kredytowej i otrzymania informacji, do których masz prawo zgodnie z Duńską Ustawą o Rachunkach Kredytowych.