Pomoc

Utwórz profil

UWAGA: Podaj swój numer NIP poniżej i kliknij "Pobierz adres". Jeśli informacje NIE ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE POBRANE, na końcu formularza należy wybrać VAT-EU 23%.

Nie można znaleźć adresu pod wskazanym numerem VAT
Twój adres został odnaleziony.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa

Od 01/07/2021, z powodu zmienionych przepisów UE, korzystamy tylko z naszego duńskiego numeru VAT (EU 2021 One Stop Shop (OSS)).

Musisz zdecydować, czy Twoje zamówienie ma zostać zrealizowane jako dostawa wewnątrzwspólnotowa, czy też nie.

Dowiedz się więcej