Pomoc

Zasady zakupów Pobierz

Gwarancja to specjalna umowa między kupującym a sprzedającym. Jeśli klient i sprzedawca wyrażą zgodę na dwuletnią gwarancję na produkt, klient może w tym okresie reklamować wszystkie rodzaje usterek. W takim przypadku sprzedawca jest zobowiązany do udowodnienia, że błąd jest spowodowany naruszeniem przez klienta. Gwarancja nie jest ustawowym prawem klienta.

Rękojmia daje prawo klientowi do reklamacji produktu, który zawiera błędy, wady lub braki występujące już podczas sprzedaży produktu. Klient ma dwa lata na znalezienie błędów, wad lub braków w produkcie, za które odpowiedzialny jest sprzedawca. Ciężar dowodu spoczywa na sprzedawcy przez pierwsze 6 miesięcy. Następne 1,5 roku spoczywa na kliencie. Rękojmia to ustawowe prawo klienta.

Zasada domniemania oznacza, że w ciągu pierwszego roku po dokonaniu zakupu zakłada się, że błąd był obecny przy zakupie. W praktyce zasada ta oznacza, że konsument może łatwiej wymienić produkt w ciągu pierwszego roku.